Komunální volby 2002 - Ústí nad Labem

      1.-2. listopadu 2002 proběhly komunální volby, v Ústí nad Labem se volilo do Zastupitelstva města Ústí nad Labem a do čtyř zastupitelstev jednotlivých městských obvodů.

     14. listopadu 2002 byli při ustavujícím zasedání zastupitelstva  zvoleni primátor města, náměstci primátora a členi Rady města Ústí nad Labem. Byl jsem zvolen náměstkem primátora pro sociální oblast, školství, majetek, životní prostředí,sport, kulturu a cestovní ruch /jednalo se o mé druhé volební období ve funkci náměstka primátora/. 
Od 22.6. 2006 jsem byl pověřen zastupováním primátora v době jeho nepřítomnosti.
Koalici tvořily tyto subjekty: ODS, SZSP, koalice US - DeU a KDU - ČSL.

Výsledky SZSP

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
volební výsledek: 12,74%
další zvolení zastupitelé: Ing.arch. Zdeněk Šťastný - člen rady, Mgr. Václav Kůrka - člen rady, MUDr. Pavel Dlouhý - člen rady, MUDr. Jiří Madar

ZMO Ústí nad Labem - město
volební výsledek 14,07%
zvolení zastupitelé: Mgr. Václav Kůrka - člen rady,  Mgr. Jan Tvrdík - místostarosta, PaedDr. Marcel Žák - člen rady, MUDr. Ladislav Pyšný, CSc.

ZMO Ústí nad Labem - Neštěmice
volební výsledek 14,21%
zvolení zastupitelé: MUDr. Milena Budíková - členka rady, RNDr. Čestmír Berčík - člen rady

ZMO Ústí nad Labem - Severní Terasa
volební výsledek 12,69%
zvolení zastupitelé: Mgr. Michal Ševcovic - člen rady, PaedDr. Jan Eichler - člen rady

ZMO Ústí nad Labem - Střekov
volební výsledek 17,88%
zvolení zastupitelé: MUDr. Josef Liehne - člen rady, MUDr. Blanka Vraspírová - členka rady, MVDr. Václav Poživil - člen rady

SZSP dále kandidovalo v Chabařovicích (volební výsledek 16,19%, zvolení zastupitelé p. Antonín Kočí a p. Vlastimil Pabián), Dolních Zálezlech (volební výsledek 18,62%, zvolený zastupitel MUDr.Martin Konschill) a Krupce (volební výsledek 6,05%, bohužel nikdo nebyl zvolen).


<< Zpět