Archiv rozhovorů a odpovědí na dopisy

Dopis předsedovi vlády ČR
 
Vážený pane předsedo vlády,
rádi bychom Vás a vládu České republiky jménem Strany zdraví sportu prosperity (SZSP) požádali o urychlené řešení problematiky nepřizpůsobivých občanů v mnohých lokalitách Ústeckého kraje a dalších oblastí České republiky. Předpokládáme, že Vám není nutno vysvětlovat, že valnou většinu nepřizpůsobivých tvoří cikánské obyvatelstvo, které se za staletí působení v naší zemi nejenže z valné většiny neintegrovalo, ale bohužel ani neadaptovalo. V tom samozřejmě není Česká republika výjimkou, i v ostatních evropských zemích je situace obdobná. Výsledkem jsou pak krádeže, znásilnění, příživnictví, neochota pracovat, vzdělávat se, dodržovat zákony a základní hygienické normy a zcela zničené lokality mnohých měst zejména v severních Čechách a na severní Moravě. Naopak zcela významně se toto etnikum podílí na obchodování s drogami a prostituci. V neposlední řadě pak někteří Cikáni, zejména ti, kteří jsou velmi dobře živeni z různých dotací a grantů, neváhají, aby při jakékoliv příležitosti poškodili dobré jméno České republiky.
Velmi nás mrzí, že zatím jediné, co vláda při nepokojích na severu Čech dokázala, je zmlácení lidí, kteří jen chtějí normálně žít, nebýt obtěžováni a okrádáni a z jejichž daní většina Cikánů žije. Dalším „skvostným“ nápadem vlády je uvažované nalití miliard do zbytečných sociálních a vzdělávacích programů pro toto etnikum. Zbytečných proto, že do řešení cikánské problematiky se za dvacet let napumpovalo neskutečné množství peněz a svoji energii jí věnovalo mnoho lidí, z nichž mnozí již prohlédli. Vše evidentně bez hmatatelných výsledků, čehož jsou zejména poslední cikánské provokace a delikty jasným důkazem.
Přitom řešení se nabízí, jedná se o významné zpřísnění výplat sociálních dávek, vázaných na péči o dítě (děti), zejména pravidelnou školní docházku, bezúhonnost a ochotu pracovat, případně být aktivní při vyhledávání práce. Je nutno zpřísnit dohled nad rodinami, které pravidelně odkládají své děti do dětských domovů nebo předávají své potomky do fiktivní péče prarodičů a to z důvodu zvýšených sociálních dávek, či jejichž děti páchají trestnou činnost, bohužel v ČR z důvodu věku nepostižitelnou. Snížení trestné odpovědnosti na 10 – 12 let by nebylo od věci. Důležité je též využívání dlouhodobě nezaměstnaných při živelných pohromách (např. povodně). Jednoduše řečeno – nechceš pomoci, nedostaneš sociální dávky. Dalším opatřením by mohla být ztráta sociálních dávek při delším vycestování mimo republiku. V jiných zemích jistě čerpali mnohé sociální výhody. Je třeba zpřísnit hygienické předpisy, limitovat sociální příspěvky na bydlení, vyžadovat pravidelné hlášení na sociálních úřadech a úřadech práce. Při neplnění by měl následovat okamžitý trest a to významným snížením sociálních dávek. U dlouhodobě nezaměstnaných a problematických jedinců doporučujeme část dávek poskytovat formou poukázek na základní potraviny, tedy ne na alkohol a cigarety. Dalším opatřením by mělo být významné zvýšení kontroly heren a výkupen sběrných surovin ze strany policie ČR, případně upravení legislativy v této oblasti. Dále požadujeme výrazné zvýšení ochrany poškozených trestnou činností a nedotknutelnost osobního vlastnictví. Bohužel smutnou skutečností v této zemi je popotahování mnohých přepadených za nepřiměřenou obranu. Požadujeme též okamžité zřízení centrálního registru přestupků a povinnost vězňů při opakovaných či zvlášť závažných trestných činech tvrdě pracovat. Rozhodně odmítáme, že vězni pracovat nemusí, ale mohou si např. zvyšovat svou fyzickou kondici ve vězeňských posilovnách.
 
Vážený pane premiére,
jistě jsme nevyčerpali všechny možnosti řešení, ale věříme, že se našim podnětům budete důkladně věnovat. Jen si nejsme jisti, zda obava z možných komplikací od některých zahraničních vlád a nátlakových skupin, nezpůsobí, že jediné, co pro řešení problematiky uděláte, je nasazení těžkooděnců a vyhození dalších miliard z našich daní na zbytečnosti.
 
S pozdravem
 
 
Mgr. Tomáš Jelínek                                     Mgr. Zdeněk Kubec                          MUDr. Blanka Vraspírová
statutární místopředseda SZSP                  předseda SZSP                              místopředsedkyně SZSP
23. září 2011

Dopis byl též v plném znění otištěn v Ústeckém deníku.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On-line rozhovor v Ústeckém deníku

 Vážený pane Jelínek. Přečetl jsem si část vašeho volebního programu na webu SZSP v Ústí nad Labem. Nestačím se divit, ale Váš slovník myslím používal i někdo jiný a zhruba o pár desetiletí před Vámi. Čtěte se mnou: „Prosadíme postihy..., uskutečníme nekompromisní kontroly..., zvýšíme kontrolu..., použijeme veškeré ověřené úspěšné techniky boje..., pomůžeme jen těm, kteří pracují...; posílíme bezpečnostní složky města, otevřeme spolupráci s úspěšnými řešiteli problematiky boje...“ a takto je to v podstatě v 70% Vašeho programu. Je opravdu nutné skutečně nasadit sílu? Zajímalo by mě, proč máte na trolejbusech smajlíky, když byste všechno řešil kontrolami, bojem, posílením bezpečnostních složek města. Neměli by na těch trolejbusech být spíš pěsti? Nebyla by cesta věci řešit slušností, inteligencí a dobrými nápady? Přeji Vám úspěšný \"boj\" ve volbách. S pozdravem Mgr. Martin Nosek
Martin Nosek, včera 9:35
Odpověď vložena: včera 11:33
 
Děkuji za dotaz. Smajlík se usmívá na všechny slušné Ústečáky a věřím, že jich je v našem městě významná přesila. Nicméně i z mnohých rozhovorů s občany, z diskusních příspěvků a anket víme, co nejvíce trápí občany tohoto města. A to je čistota a bezpečnost. Takže skutečně je v našem volebním programu možná mnohé razantní, ale to zejména proto, že chceme, aby se v Ústí nad Labem té slušné většině žilo dobře, spokojeně a nemuseli se bát nejenom v noci vyjít do mnohých částí našeho města. Pro ty, kteří nehodlají v Ústí nad Labem dodržovat český právní řád a vyhlášky našeho města, je určena tak, jak vy říkáte, ta pěst. Doufám, že slušní lidé toto pochopí a ocení.
Nikdy jsem Vás ve volební kampani neviděl využít Vaši rodinu. Proč, fotky s manželkou a dětmi jsou tak milé?
Milan Vostrý, předevčírem 14:48
Odpověď vložena: včera 11:31
 
Dobrý den, děkuji za dotaz. Skutečně jsem se, a to po rozhovoru se svojí manželkou a dcerou, rozhodl je v žádném případě nezapojovat do žádné volební kampaně. Myslím si, že každý politik by se měl prosazovat svými názory a ne fotkou, kde je polonahý se svojí manželkou a dětmi. Ostatně někteří politici, kteří takto svou rodinu využili ve své volební kampani, již půl roku po volbách s touto rodinou nebyli. Příklady známe jak z nejvyšších politických pater, tak i z místní politické scény. Jmenovat asi nemusím.
Dobrý den. Nejdříve jsem přemýšlela, jestli Vám vůbec mám poslat svůj dotaz. Ale když jsem viděla diskuzi k článku plnou přihlouplých příspěvků od anonymních pisálků – debílků, rozhodla jsem se. Vždyť jsou i jiné názory než od Švejdů, José, Kritiků, atd., co měli svůj strop v 6.třídě základní školy a v životě to nedotáhli dál než k tomu, že na webu ublinkávají své primitivní bláboly, urážky a nadávky, skryti pod svou stejně přihlouplou přezdívkou. Tito lidé, kdyby sami měli o něčem rozhodovat nebo něco zařídit, by zřejmě „podělali“ co by mohli. Promiňte ten úvod, ale vždy mě tito anonymisté – heslaři – výzvaři zvednou tepovku. Nyní již konečně k dotazu. V poslední době (pod vládou pana Kubaty) se město proměnilo v neuklizenou „žumpu“, kde se neseká tráva, nepečuje o zeleň, neuklízí se, a když tak pouze výběrově, neopravují se chodníky ani silnice. Večer se člověk bojí projít Mírovým náměstím, o periferiích ani nemluvím. Natáhla se tam podivná individua, která (vyhláška – nevyhláška) vesele konzumují alkohol na místech, kde je to zakázané. Pak znečišťují a otravují okolí. V těchto lokalitách člověk narazil na policisty – pochůzkáře zřejmě naposledy za 1.republiky. Ptám se tedy, jak chcete řešit čistotu a bezpečnost města? Prosím, vyvarujte se v odpovědi obecných frází, těch máme už všichni dost. Děkuji za odpověď. Jana Sládková
Jana Sládková, předevčírem 13:40
Odpověď vložena: včera 11:29
 
Děkuji za obšírný dotaz. I mě velmi rmoutí, když vidím, jak město v současné době vypadá - mám tím na mysli zejména úklid a zeleň ve městě. Domnívám se, že recept je velmi jednoduchý. Vyhnat některé úředníky z magistrátu a obvodů města do ulic. A to zejména proto, aby důrazně kontrolovali odváděnou práci nasmlouvaných firem, protože tam podle našeho názoru leží zakopaný pes. Neprobíhá důsledná kontrola. Uvedu dva příklady ze svého okolí: v oblasti, kde bydlím, probíhala pokládka elektrických kabelů a městský chodník po této pokládce se na mnoha místech zprohýbal a propadl a po roce nedošlo k žádné nápravě. To chceme změnit. Dalším příkladem budiž most u průmyslové zóny v Předlicích, který ze svých prostředků financovalo město a byl dán do provozu v roce 2006. Po dvou letech se přes tento most nedá projet, protože asfalt je zprohýbaný. Opakovaně jsem upozorňoval odbor dopravy na tento problém a opět se nic nestalo. Takže znovu opakuji co se týče čistoty a údržby: nejde až tolik o navýšení finančních prostředků, ale zejména o důslednou kontrolu ze strany jednotlivých městských úřadů. Co se týká bezpečnosti, určitě je třeba vrátit do mnohých lokalit policisty - pochůzkáře, problémem je, že v tomto právě končícím volebním období se snížil počet městských policistů o cca 50 strážníků. Dalšími opatřeními jsou ta, na která jsem odpovídal v předchozím dotazu, to jest kontrola vyplacených sociálních dávek, kontrola docházky do škol a v neposlední řadě i exekuce sociálních dávek dlouhodobým dlužníkům tak, jak to úspěšně praktikují již mnohá česká města. Určitě chceme zvyšovat i právní povědomí obyvatel našeho města a městských policistů.
Vím, že v diskusním pořadu na Větruši, který proběhl asi před měsícem a kterého se zúčastnili zástupci kandidujících politických subjektů, jste jako jediný přislíbil dostavbu fotbalového stadionu. Jak to chcete uskutečnit?
\"Z\", předevčírem 9:27
Odpověď vložena: včera 11:24
 
Ano, je to pravda. Domnívám se, že městský fotbalový stadion je skutečně jednou z největších ostud našeho města. V tomto volebním období rekonstrukce tohoto fotbalového stadionu nijak nepokročila a obávám se, že fotbalisté, kteří senzačně postoupili do první ligy, by ji v případě udržení dlouhodobě nemohli v Ústí hrát. Proto máme v našem volebním programu zajištění dostavby ústeckého stadionu, aby splňoval normy pro ligový fotbal a atletiku. A kde na to chceme vzít? Chceme se pokusit získat finanční prostředky z Ústeckého kraje, z Fondů EU a oslovit i ČSTV, Českomoravský fotbalový svaz a zejména privátní podnikatelskou sféru. Stadion by totiž měl být nejen pro fotbalová utkání, ale myslím si, že by zároveň měl plnit úlohu jednoho z center města.
Dobrý den. Jakožto budoucí politolog bych se vás rád zeptal na to co si myslíte o dnešním chování mladých lidí ve společnosti, nemyslíte si že by zejména politici měli na toto apelovat. Jak víme z minulosti často tomu tak není. U vás například vím že na toto velmi dbáte a sám se osobně angažujete, budete tuto myšlenku prosazovat i nadále? Děkuji
Lee Harvey, 9.10.2010 10:15
Odpověď vložena: včera 11:22
 
Děkuji za dotaz. Já bych nerad rozlišoval chování mladých lidí od chování ostatních. Myslím, že jak mezi mladými, tak mezi staršími občany jsou lidé slušní stejně, jako jsou slušní i neslušní mezi sportovci, doktory, podnikateli a politiky. Velký důraz bych kladl na to, aby mediálně známí lidé (politici, sportovci, umělci) byli vždy tím správným příkladem zejména mladým. Bohužel, v mnoha případech tomu tak není - viz mnohé aféry politiků a například reprezentačních fotbalistů, kteří jsou schopni před nejdůležitějšími zápasy sezony trávit večery ve společnosti žen nevalné pověsti. To si myslím, že dobré příklady skutečně nejsou. Ale nejsem si jistý, zda je toto možno změnit okamžitě.
8 let jste seděl v radě města a byl náměstkem primátora.(nejdříve za Unii svobody, poté za stranu pro sport zdraví a prosperitu). Myslíte si, že účast Vás a Vaší strany byla pro město přínosem, že se chystáte opět do vedení města? Já osobně si myslím, že jste pomohli položit základy korupci a nehospodárnému vedení města. Kauza Madar dobrému jménu Vaší strany moc nepomohla.
maruška, 8.10.2010 18:24
Odpověď vložena: včera 11:21
 
Děkuji za dotaz. My skutečně nikde nezastíráme, že jsme se 4 roky jako SZSP podíleli na vedení města. Já osobně si myslím, že mnohé, co se za našeho spoluvládnutí v tomto městě událo, bylo ku prospěchu obyvatel našeho města. A nejsem si osobně nijak vědom, že bychom položili základy korupce v tomto městě. Pokud máte v tomto směru nějaké indicie, rozhodně byste si je neměla nechat jenom pro sebe. Kauzu Madar jsme myslím vyřešili lépe, než mnohé politické subjekty, které mají velký problém se rozloučit se svými členy, kteří svým jednáním a chováním pošpinili jméno příslušných stran. My narozdíl od nich jsme se s panem Madarem rozloučili.
Dobrý den pane Jelínku, na propagačních materiálech uvádíte, že odmítáte pozitivní diskriminaci. Asi všichni víme, co se pod tímto pojmem skrývá (jen se o tom veřejně moc mluvit nesmí), ale zajímalo by mne, jak konkrétně chcete proti tomuto (podle mě stoupajícímu) problému účinně zasahovat a jak jej chcete řešit? Děkuji Petr F.
Petr F., 7.10.2010 17:48
Odpověď vložena: včera 11:19
 
Děkuji za dotaz. Pozitivní diskriminace je pojem, za kterým se skrývá plno špatných věcí. My si skutečně myslíme, že všichni mají mít stejná práva a povinnosti, a proto chceme skutečně prosadit tvrdé postihy pro všechny, kteří porušují zákony. A teď konkrétně: například kontrolou vyplácených sociálních dávek a jejich konkrétním využitím, dále například zvýšenou kontrolou docházky dětí do škol u problémových rodin. Na druhou stranu bychom rádi pomohli všem, kteří aktivně vyhledávají zaměstnání. Ti ostatní, a myslím si, že je potřeba to říci na rovinu, ať klidně skončí pod mostem.
Pane Jelínku, nezdá se Vám, že Vaše strana ve svém volebním programu má nápravu toho, za co má také tak trochu vinu? Máte pocit, že při spoluúčasti vaší strany na rozhazování majetku města v minulých letech, jste opravdu ta pravá strana pro změnu politiky ve městě?
ladislav daněk, 7.10.2010 15:08
Odpověď vložena: včera 11:14
 
Rozhodně nikde nezastíráme, že jsme v letech 2002 až 2006 spoluvládli s ODS. Určitě tak jak Vy píšete, se nějaký majetek rozházel. Nicméně výnosy byly dle mého názoru účelně využity. Příkladem budiž například venkovní sportovní areály u základních škol a nákupy autobusů a trolejbusů a například i oprava letního kina, oprava zámečku Větruše.
Myslíte Vaší odpověď na mojí otázku vážně? Buďte konkrétní - u kterých škol jsou nová hřiště? Kolik nových trolejbusů se koupilo za období, kdy vaše strana byla u kormidla? Mám pocit, že za éry vládnutí vaší strany s Gandalovičovou ODS začala doba temna pro ústeckou kasu. Prosím o konkrétní projekty, které vaše strana v období 2002-2006 prosadila. Ještě prosím o sdělení jmen vašich \"odborníků\" do zastupitelstva. děkuji
ladislav daněk, včera 10:12
Odpověď vložena: včera 11:35
 
Ještě jednou dobrý den, pane Daňku. Já myslím odpovědi na všechny otázky vážně. Takže k těm venkovním sportovním hřištím u ZŠ. Asi je nevyjmenuji všechna, ale jen namátkou: ZŠ Mírová, ZŠ Nová, ZŠ Karla IV., ZŠ Pod Vodojemem, to jen pro příklad. Co se týká trolejbusů a autobusů, tak přesné číslo si již nepamatuji, ale vím, že se trolejbusy a autobusy nakoupily a ostatně byla vybudována i trolejbusová trať na Střekov. K dalším projektům: Rekonstrukce areálu letního kina, Oprava výletního zámečku Větruše, Rekonstrukce Zimního stadionu a Mírového náměstí, Počátek rekonstrukce Domu kultury, Zahájení revitalizace městského fotbalového stadionu (bohužel v tomto volebním období se nepokročilo nijak kupředu)... Myslím, že to stačí. Co se týče sdělení jmen našich odborníků do zastupitelstva města a zastupitelstev městských obvodů, jednalo by se o příliš dlouhý výčet, takže doporučuji pozorně si přečíst naše kandidátní listiny. Jistě tam mnohé najdete.
 
Minulé komunální volby pro Vaši stranu dopadly relativně dobře, přesto pro mnoho pravicových voličů přinesly velké zklamání v podobě dohody ODS a ČSSD. Věříte, že se něco takového nebude opakovat ? A držím palce.
Zajíček, včera 9:40
Odpověď vložena: včera 11:03
 
Dobrý den a děkuji za dotaz. Přesto, že se SZSP ocitlo v opozici a přesto, že nám mnozí právě proto, že jsme se ocitli v opozici věštili zánik, jsem rád, že se s plnou silou vracíme do boje o místa zastupitelů. A pevně věřím v náš co nejlepší volební výsledek. Jistě i my po minulých, pro nás úspěšných, volbách jsme zažili zklamání z toho, že ODS uzavřela dohodu s ČSSD. To zklamání bylo o to větší, že jsme byli ze strany ODS ujišťováni o tom, že jsme pro ně jediný koaliční partner. Realita byla nicméně jiná, my jsme si proseděli čtyři roky v opozičních zastupitelských lavicích a myslím si, že nás to docela posílilo. A jestli věřím, že se něco takového nebude opakovat, tak skutečně nevěřím. Zaprvé to rozhodnete vy voliči, jaký politický subjekt dostane kolik hlasů, a za další i povolební vyjednávání.
Jak se vám líbí, že město Ústí podporuje cca 300 mladých výkonnostně průměrných sportovců částkou 4 miliony Kč a ostatní mladí v Ústí kterých je 10.000 dostávají také 4 miliony Kč?
josef 2, včera 7:50
Odpověď vložena: včera 10:54
 
Nejenom mě, ale i ostatním členům SZSP se tento model vůbec nelíbí. Máme v našem volebním programu zastavit tuto finanční podporu dvěma vybraným sportovním subjektům FK Ústí a HC Slovan a rozdělit tyto peníze mezi veškerou sportující mládež v našem městě.
Jak vidíte budoucnost ústeckého sportu? Zdá se mi, že v poslední době spíše přežívá.
Oskar Holý, předevčírem 12:16
Odpověď vložena: včera 10:37
 
Ústecký sport na tom v současné době není úplně nejlépe. Problém nevidím ani tak ve výkonnosti sportovců, ale spíše v zastaralé sportovní infrastruktuře. Proto máme v našem volebním programu mnohé recepty na léčbu tohoto stavu a domnívám se, že námi podávané léky ústeckému sportu by mohly být úspěšné, protože jsme si to již v praxi ověřili ve volebním období 2002 až 2006. Pevně věřím, že se do podpory ústeckého sportu v daleko větší míře zapojí i podnikatelský sektor, a to nejenom do sportů současnou radnicí doporučených, tedy do fotbalu a hokeje.
Myslím, že i podle koníčků se dá poznat charakter člověka. Jaká jsou Vaše hobby?
Jiří Hájek, předevčírem 10:35
Odpověď vložena: včera 10:35
 
Mým největším koníčkem je sport, a to zejména basketbal, který hraji od sedmé třídy základní školy až do současnosti. Vedle toho si rád dojdu zahrát tenis a stolní tenis. Možná Vás překvapím, ale hrozně rád zahradničím a vařím.
Vaše ústřední volební heslo je Musíme to v Ústí opravit. Co zase chcete v našem městě opravovat a stavět? Děkuji za odpověď.
Kulička Andrej, předevčírem 9:46
Odpověď vložena: včera 10:33
 
Já děkuji za dotaz. My bychom rádi v Ústí nad Labem v příštím volebním období spíše chtěli opravit mezilidské vztahy. Chtěli bychom, aby lidé, kteří přijdou na úřady, se na nich cítili dobře a měli pocit, že se jim někdo věnuje. Takže nejedná se o výstavbu nových paláců. Na druhou stranu určitě bychom chtěli vylepšit stav Ústí nad Labem takovými spíše drobnými opravami, které se týkají chodníků, vyspravení děr v silnicích a například drobným městským mobiliářem na náměstí a v ulicích zejména centra města. Určitě si Ústí nad Labem zaslouží více zeleně, a to například v přenosných kontejnerech. To je náš cíl.
Děkuji za Váš boj proti paroplynové elektrárně v Užíně. Byl jste jedním z mála, kdo proti tomu něco udělal, zorganizoval jste petici, ostatní spíše jen žvanili. Jak to s elektrárnou vypadá nyní? Ať se daří ve volbách a osobním životě.
Karel Mokry, předevčírem 9:38
Odpověď vložena: včera 10:27
 
Děkuji za přání a dotaz. Paroplynová elektrárna v Užíně naštěstí zatím nestojí, za což patří poděkování všem, kteří podepsali petici proti paroplynové elektrárně, a bylo to neuvěřitelných 7 200 občanů zejména toho města a okolních obcí. Bohužel magistrát se k této aktivitě občanů nepostavil čelem, a petici v podstatě zametl pod stůl. Na druhou stranu se domnívám, že i pro ČEZ to byl silný argument. Tak, jak mám informace v současné době, ČEZ koupil teplárnu v Trmicích, a domnívám se, že by tento svůj záměr z Užína mohl přenést právě sem. Pokud by to bylo spojeno s ekologizací provozu teplárny a případné paroplynové elektrárny, jistě by se o tomto záměru ČEZu dalo jednat.
Prosíme o sdělení jakým způsobem vylepšíte a podpoříte sportovní vyžití v našem městě?
Beníček Petr, předevčírem 9:32
Odpověď vložena: včera 10:23
 
Děkuji za dotaz. Rozhodně bychom se chtěli vrátit k modelu podpory sportu, zejména mládeže, který byl v letech 2002 až 2006, kdy významně stoupl počet sportujících dětí a mládeže v ústeckých sportovních klubech. Rádi bychom například zastavili finanční podporu města určenou pouze dvěma mládežnickým klubům v Ústí, a to FK Ústí a HC Slovan, protože tato podpora se týká malého počtu sportovců často velmi průměrné výkonnosti. Tyto peníze bychom rádi rozdělili mezi více sportovních subjektů. Rozhodně opět chceme otevřít školní sportovní areály pro mládež a širší veřejnost města, přičemž pro mládež by to bylo bezplatně. Rádi bychom také, aby se v Ústí nad labem každý rok vybudoval nějaký kilometr nových cyklostezek a zejména, aby se cyklostezky, které jsou již vybudované, skutečně udržovaly. Bohužel, v současné době mnohé úseky stávajících cyklostezek nevypadají vůbec dobře.
Jaký je Váš volební odhad výsledků v Ústí nad Labem. A jaký je odhad volební účasti?
Zajda, předevčírem 9:25
Odpověď vložena: včera 10:13
 
Co se týká odhadů výsledků v Ústí nad Labem, tak si skutečně netroufnu příliš tipovat. Rád bych, kdyby SZSP získala nejméně 15 procent a zdá se mi, že ODS asi neobhájí svůj výsledek z roku 2006, kdy tuším získala více než 40 procent. Volební účast bude zřejmě obdobná, jako v minulých komunálních volbách, to jest okolo 30 procent. Bude-li vyšší, budu tomu jenom rád.
Dobrý den, ještě nejsem rozhodnutý koho volit. SZSP pro mě byla určitou alternativou, ale trochu mě zneklidnila masivní kampaň na i v MHD (a to i v Děčíně), na sloupech, lampách, barácích... Odevšad jen kouká SZSP. Proto bych se chtěl zeptat, kde na to taková lokální strana mohla vzít? Z vlastních zkušeností vím, že taková kampaň není jen tak pro každou organizaci. A mám ještě druhý dotaz, ve vaší kampani jsem nepostřehl jasné záměry co se týče MHD, zejména pak ohledně trolejbusové dopravy. Mohl byste nastínit konkrétní vize SZSP v tomto směru? Děkuji.
Z., 7.10.2010 18:25
Odpověď vložena: včera 10:03
 
Dobrý den. Co se týká naší volební kampaně, musím říci, že se na ní aktivně podílí mnoho členů SZSP, a to jak přípravou volebních materiálů, tak i poskytnutím finančních příspěvků. Naše kampaň je plně financovaná z příspěvků našich členů, kandidátů a našich příznivců. Finanční rozsah volební kampaně je v řádech stovek tisíců korun, a samozřejmě řádné vyúčtování proběhne po skončení těchto voleb. Rozhodně nemáme žádné takzvané dárce, typu pana Pocheho z pražské ČSSD. K druhému dotazu: MHD je v současnosti velký problém našeho města. My v našem volebním programu neplánujeme žádné rozšíření trolejbusové dopravy. Domníváme se, že na to v současné době nejsou finanční prostředky, nicméně rádi bychom, kdyby byl obnoven co nejdříve vozový park trolejbusů i autobusů, protože stáří vozů je okolo 20 let.
Jak jste spokojený z náměstkyní p.Kailovou jako zastupitel ? Jak kompetentní je na tomto postu ? Co jste říkal na to, že od vás přeběhl p.Dlouhý k ČSSD ? ? ?
p. Čápek, 7.10.2010 17:38
Odpověď vložena: včera 9:54
 
Hrozně nerad a zejména teď před volbami bych chtěl hodnotit práci zástupce jiného politického subjektu, my jsme se v SZSP rozhodli, že se nebudeme negativně vymezovat vůči ostatním politickým subjektům. A jak je kompetentní? To nechť zhodnotí volič v těchto komunálních volbách. Ode mne určitě křížek nedostane. Z přeběhnutím Pavla Dlouhého k ČSSD jsem rozhodně nadšený nebyl, na druhou stranu si myslím, že rozchod proběhl korektně a s Pavlem Dlouhým mám dodnes dobré vztahy.
 Ústecký deník 12.října 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Není petice jako petice
Tento rozhovor vyšel v regionální mutaci MF Dnes, autorem je Artur Janoušek.
 
 
Vedení Ústí nad Labem porušilo podle opozičního zastupitele Tomáše Jelínka zákon, když se pořádně nezabývalo peticí proti výstavbě paroplynové elektrárny, kterou chce v Úžíně u krajského města vybudovat ČEZ.
Jelínek z opozičního Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu zorganizoval petici, kterou podepsalo 7200 lidí. Obávají se, že elektrárna zhorší životní prostředí i zdraví lidí a u města ji nechtějí. Archy s podpisy předal Jelínek vedení magistrátu v prosinci. Minulý týden dostal odpověď. "Vedení města pouze konstatovalo, že něco dělá už od konce roku 2007 a že zřídilo tým, který s ČEZ vyjednává. To jsou známé věci. Takže jsem já ani těch 7200 lidí žádnou odpověď nedostal," říká Jelínek.
 
Petice tedy neměla žádný smysl?
Musím se poradit s právníky, co dál. Podle mě vedení města porušilo petiční zákon, který jasně říká, že pokud mu obsah petice nepřísluší, musí ji předat kompetentním institucím. A my jsme v ní mimo jiné poukazovali i na to, že nová elektrárna zhorší životní prostředí a zdraví lidí.

Komu ji tedy měl magistrát předat a kdo se jí měl zabývat?
Podle mého názoru také krajský úřad, ministerstvo životního prostředí a zdravotnictví.
 
Proč jste to tam neposlal sám?
Musel bych jim poslal podpisy v kopii, a to myslím, odporuje petičnímu zákonu. Podle zákona tak měl učinit magistrát. My v ní požadujeme i změnu územního plánu, a to je naopak věcí města.
 
Jak nyní vypadá vyjednávání o elektrárně v Úžíně s firmou ČEZ?
Já vím jen to, co zaznělo na posledním jednání zastupitelstva. ČEZ chce stavět, my ale chceme, aby odstavil jiný zdroj znečištění a předložil kvalitní řešení stavby. Ta sama by totiž mohla negativně ovlivnit charakter krajiny. Jako člen opozice ale žádné detailní informace o jednání nemám.
 
Ústecký primátor Jan Kubata tvrdí, že nemůže nic dělat. A to přesto, že si elektrárnu ve městě nepřejí tisíce lidí...
Chápu, že se pan primátor dostal do složité situace, ČEZ je nepříjemný protivník. Vedení a rada města ale musí být aktivní, ale já jako zastupitel dodneška nevím, zda tuto elektrárnu chce, nebo nechce.
 
Co proti elektrárně uděláte vy jako zastupitel? Představitelé firmy přece už jasně řekli, že u Ústí stavět chtějí.
Musíme jednat a tlačit na ČEZ. Od bývalého hejtmana (Jiří Šulc z ODS) jsme měli předběžné stanovisko, že vedení kraje nedá ČEZ integrované povolení ke stavbě. Jenže politická situace se změnila a nevím, jak se k tomu staví nová hejtmanka (Jana Vaňhová z ČSSD).
 
Oproti té vaší mají jiné petice v Ústí úspěch. Například 220 obyvatel čtvrti Nové Skorotice se podepsalo pod přání vybudovat v jejich satelitním městečku služebnu městské policie. Lokalita, v níž žijí také politici z vedení krajskéhoměsta a významní podnikatelé, je ale podle policie jednou z nejbezpečnějších v Ústí. Přesto to vypadá, že zde služebna bude.
To srovnání mě také napadlo. Nemám nic proti policejní služebně, když bude sloužit širšímu okruhu obyvatel Skorotic, Všebořic a Bukova. Jenže celé je to o přístupu vedení města k peticím. Na jedné straně neodpoví 7200 lidem, kteří nechtějí elektrárnu, na druhé straně je rychlé a velmi vstřícné ke 200 lidem požadujících služebnu.
6.ledna 2009
 
Stejné problematice se věnuje i příspěvek v Ústeckém deníku ze dne 7.ledna 2009.
____________________________________________

Odpovědi ekologickému sdružení Arnika
/září 2006/
 
Vážený pane Jelínku,
 
   v souvislosti s blížícími se volbami bychom Vás rádi jako kandidáta politické strany upozornili na jeden z ožehavých problémů životního prostředí ve městě Ústí nad Labem a v souvislosti s ním Vám také položili několik otázek. Odpovědi na ně hodláme zveřejnit a pomoci tak voličům při rozhodování o tom, kterou z politických stran volit.
 
Jak jste jistě zaznamenal, v Ústí nad Labem je pár set metrů od centra města jedna z největších chemických výrob v České republice - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, zkráceně nazývaný Spolchemie. Její případná havárie se vždy dotkne samotného středu Ústí nad Labem, což ukázal velký požár ve výrobě epoxidových pryskyřic v listopadu 2002. Opakované snahy o vymístění chemičky mimo město zatím ztroskotaly, a proto je určitě na místě se ptát, zda je tato továrna dostatečně zabezpečena proti případným únikům alespoň těch nejvíce nebezpečných látek s nimiž nakládá, anebo vznikají jako nechtěné vedlejší produkty. Jedná se především o rtuť, kterou Spolchemie používá při výrobě chlóru, a dále pak o hexachlorbenzen, který vzniká jako vedlejší produkt a ročně ho 500 tun končí v odpadech. A nakonec jde také o to, zda je dostatečně zajištěno sledování úniků dalších nebezpečných látek z rozšiřovaných výrob chemičky.
 
Za rtuť, kterou Spolchemie používá k výrobě chlóru, existuje náhrada v podobě změny technologie. Podnik chce náhradu technologie uskutečnit co nejpozději to půjde, přestože to znamená ročně desítky kilogramů rtuti vypuštěné do ovzduší, v odpadních vodách a v odpadech. Namísto investice do moderní výroby chlóru bez použití rtuti Spolchemie rozšiřuje jiné výroby. Evropská komise připravila dokument Strategie řešení problémů se rtutí v Evropské Unii („EU Mercury Strategy“). V tomto dokumentu bylo zveřejněno, že největším spotřebitelem rtuti v Evropské Unii je právě chlórový průmysl s amalgámovou elektrolýzou.
 
Poté, co jsme se pokusili vylíčit alespoň základní problémy, dovolte abychom Vám položili pár základních otázek směřujících k programu Vaší politické strany:
 

1.       Jak se hodláte zasadit o vyloučení rtuti z výroby chlóru ?

2.       Jak se hodláte zasadit o sledování úniků nebezpečných látek ze Spolchemie? Konkrétně hexachlorobenzenu a rtuti.
 
3.       Bude Vaše strana podnikat nějaké konkrétní kroky ke snižování produkce tzv. perzistentních organických látek na úrovni České republiky, tedy konkrétně také hexachlorobenzenu ve Spolchemii?
 
4.       Jak se hodláte zasadit o vyřešení nebezpečných míst a starých ekologických zátěží ve Spolchemii a jejím okolí (Klíšský potok, řeka Bílina, skládka Všebořice, skládka Chabařovice)?

5.     Podporuje Vaše strana zavedení přísnější chemické politiky na úrovni EU i v České republice (zkráceně nazývané REACH)? Souhlasíte s náhradou nebezpečných látek méně nebezpečnými a s povinností výrobců informovat o obsahu nebezpečných látek ve výrobcích? Pozn.: Zavedení této politiky úzce souvisí s některými problematickými látkami, které vyrábí i Spolchemie.

Za ekologické sdružení Arnika - program Toxické látky a odpady a pobočku Děčín


Mgr. Hana Kuncová a Kamil Repeš

____________________________________________

 

Vážení,
 
          k Vašemu dopisu ze dne 22. září t.r. sděluji, že se průběžně zabýváme stanovisky uvedenými ve Vašem dopise. Samozřejmě je nutné si všímat i dalších souvislostí, které Vaším sdružením nejsou sledovány.
 
   Je nepopiratelné, že Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., byl v minulosti významným zdrojem ekologických zátěží a environmentálních rizik. Proto se s  vedením Spolchemie řeší směřování podniku k modernímu chemickému závodu vybavenému novými technologiemi,  a to jak z pohledu ochrany životního prostředí, tak z pohledu bezpečnosti.
 
K Vašim otázkám uvádím :
 
1.       Vyloučení rtuti z výroby chloru je spojené se změnou technologie a z hlediska legislativních podmínek a ekonomických možností podniku se jedná o poměrně náročný proces. T.č. jsou k dispozici informace, že podnik má realistický plán na změnu amalgámové technologie na membránovou. S ohledem na ekonomickou stabilitu a zaměstnanost ve městě je žádoucí přijmout určitý časový horizont, ve kterém lze tuto náročnou operaci realizovat. Vyloučení rtuti z technologického procesu Spolchemie by nemělo přesáhnout dobu, ve které bude dokončena sanace ekologických zátěží v areálu závodu Ústí n.L.
 
2.       Sledování a informování o únicích nebezpečných látek ze Spolchemie je pravidelně požadováno ve všech příslušných procesech (EIA) i správních řízeních (IPPC).
 
3.       Současná evropská i česká legislativa ošetřuje problematiku perzistentních organických látek. Pokud se jedná o problematiku hexachlorbenzenu ve Spolchemii, vedení chemičky  informovalo, že společnost připravuje možnost pořízení moderní technologie na odstranění této odpadní látky přímo v areálu závodu, což lze považovat za krok správným směrem.
 
4.       Odstraňování starých ekologických zátěží u skládky Chabařovice je před dokončením, přímo ve Spolchemii tento proces t.č. probíhá. Zásady financování odstraňování  ekologických zátěží státem připouštějí sanaci jen v areálu chemičky, určitě bychom přivítali možnost státního financování i ekologické očisty Klíšského potoka a řeky Bíliny.
 
5.       Institut REACH je ve svém principu potřebnou chemickou legislativou. Máme informaci, že Spolchemie se na zavedení tohoto legislativního evropského rámce  připravuje. V rámci procesu REACH je ale také nutné brát v úvahu složitost a časovou náročnost byrokratických podmínek, jež budou muset firmy v souvislosti s REACH plnit; proces nesmí být z hlediska administrativní a finanční náročnosti likvidační.
 
 
S pozdravem                                                                                               Tomáš Jelínek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Rozhovor ve Zpravodaji Národní sítě Zdravých měst (číslo 10/2005).
 
Ústí nad Labem se nedávno stalo novým členem Národní sítě Zdravých měst (NSZM). Jaké byly hlavní důvody vstupu do asociace?
Hlavním důvodem byl především existující zájem města o naplňování zásad a cílů základních dokumentů EU a OSN v procesu strategického rozvoje města Ústí nad Labem, zejména v oblastech podpory zdraví a kvality života a propojení oblastí životního prostředí, sociální a ekonomické.
 
Co si od členství slibujete především?
Očekáváme, že se nám ve městě podaří dále rozvíjet partnerské vztahy mezi radnicí a veřejností, protože Projekt Zdravé město je projektem komunitním, který rozšiřuje prostor pro posílení aktivit a zájmu obyvatel a také prosperity města. Zdravé město  je prestižní vizitkou města, které se aktivně podílí na projektu garantovaném mezinárodní autoritou a tak by měli Zdravé město Ústí nad Labem vnímat nejen obyvatelé města a jeho návštěvníci, ale i odborní partneři.
 
Uvažujete o tom, že by se v budoucnu členství rozšířilo na celý kraj a ÚK by se stal Zdravým krajem, podobně jako např. Vysočina či Zlínský kraj?
Pokud by se partnerství PZM rozšířilo mezi ostatními municipalitami Ústeckého kraje, případně pokud by se členství rozšířilo na celý kraj, byl by to jistě dobrý důvod ke zkvalitnění strategického rozvoje, ke zlepšení informací a služeb, k získávání finančních zdrojů z fondů EU, ale i k plošné spolupráci a přenosu zkušeností, pod metodikou NSZM. Toto by mohlo vést ke konkrétním důsledkům v rámci ÚK, např. snížení nezaměstnanosti, růstu vzdělanosti, zdraví obyvatelstva atd. Nicméně rozhodnutí o vstupu do sítě Zdravých krajů je záležitostí samosprávy Ústeckého kraje.
 
Nedávno skončivší kampaň Evropský týden mobility proběhla i v Ústí nad Labem. Můžete nám premiérovou účast přiblížit?
Součástí ETM byla i soutěž pro předškoláky „Malý cyklista“. Soutěž proběhla na dětském dopravním hřišti, účastnily se závodní týmy dětí z 19 mateřských školek. Ceny byly zakoupeny z prostředků uvolněných z rozpočtu Města pro PZM. Tyto aktivity, ale vůbec celé přistoupení města k NSZM jsme prezentovali na naší stáži ve Velké Británii. Náš pobyt zde byl realizován v rámci programu Leonardo da Vinci a projektu „Nové zkušenosti s integrací skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí“.
 


<< Zpět