Archiv - povodně 2002

Tiskové prohlášení ze dne 18.srpna 2002

  Za druhou živelnou pohromu označil dnes chování a požadavky některých ústeckých evakuovaných Romů v době stavu ohrožení náměstek primátora Tomáš Jelínek.

   Město Ústí nad Labem včera do vysokoškolských kolejí, kde je většina Romů ubytována, přivezlo plný automobil humanitární pomoci a další tři vozy poskytnul Český Červený kříž. Lidé z nadace Člověk v tísni však přesto včera večer telefonicky kontaktovali Krizové centrum města s žádostí o poskytnutí několika desítek konzerv, neboť prý Romové trpí nedostatkem jídla. Další konzervy požadovali podle našich informací i po ČČK.

   Jídlo, pití a další včera poskytnuté prostředky v současné době zcela bez problémů postačují lidem umístěným ve všech ubytovacích zařízeních města, kromě jediného, a to jsou právě koleje VŠ. Jak nám sdělila ředitelka ČČK v Ústí nad Labem Nevena Černohorská, u které jsme si celou věc mimořádně pečlivě ověřovali, Romové sem chodí žádat o jídlo i osobně a hrubě urážejí humanitární pracovníky. Někteří Romové pobývající v hotelu Český lev si podle Černohorské dokonce přijeli pro pomoc taxíkem.

  Romové navíc nejsou se sortimentem spokojeni. Včera po městu požadovali bagety s kuřecím masem nebo šunkou a multivitamín. "V době, kdy půl republiky spí v tělocvičnách, se Romové projevují jako nesmírně nároční klienti", poznamenává Jelínek.

   Nepovažujeme za vyloučené, že Romové s humanitární pomocí obchodují a poskytují ji i osobám, které nepocházejí ze zátopových oblastí.

  Chování Romů je navíc často agresivní a jak v centrále ČČK, tak na kolejích hlídkují policisté. Ti by mohli být samozřejmě využiti na mnohem důležitější činnost v rámci řešení nouzové situace.

    "Romové zjevně zneužívají humanitární pomoc ve svůj osobní prospěch. Jde o hyenismus. Někteří jsou jako sarančata a parazitují na současném mimořádném stavu. Lituji, ale někdo to už prostě musí říci nahlas", dodává náměstek.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tiskové prohlášení ze dne 22.srpna 2002

    V žádném z dosavadních prohlášení města Ústí nad Labem, ani v žádném mém osobním prohlášení nebylo nikdy řečeno, že Rómové ničí majetek kolejí.
    Co se týče zpráv o zneužívání humanitární pomoci, město zde vychází z informací nejen svých pracovníků, ale především místního centra Českého červeného kříže, konkrétně paní Černohorské. Ta v rozhovoru s mluvčím města Milanem Knotkem jednoznačně uvedla, že někteří Rómové (a já jsem slovo "někteří" s velkým důrazem upřednostnil před slovem "všichni") sem přicházeli pro humanitární pomoc opakovaně a dokonce pro ni přijížděli taxíkem. Paní Černohorskou mnohdy nevybíravě uráželi.
    Rovněž spotřeba humanitární pomoci na VŠ kolejích, a to zejména jídla, byla extrémně vysoká, přičemž ve všech ostatních 18 ubytovacích centrech bez problémů postačovala. Městská policie nejdříve zjistila, že na VŠ kolejích mezi Rómy pobývá 10 cizích státních příslušníků, kteří jednoznačně nepocházejí ze zátopových území. Při reevakuaci kolejí městští strážníci rovněž zjistili, že se zde nachází velký počet Rómů, kteří také nebyli povodní postiženi. Pokud mě bude kdokoliv přesvědčovat, že tito lidé zde nevyužívali jídlo z humanitární pomoci, budu se jen lehce usmívat.
    Skutečnost, že někteří Rómové z VŠ kolejí nebyli spokojeni s tvrdými salámy či paštikami a požadovali nadstandardní sortiment, potvrdí městští policisté. Tisku to rovněž sdělil místní romský aktivista pan Tokár.
    Postoj místopředsedy vlády pana Mareše a Úřadu vlády ČR k této věci je jednoznačným důkazem toho, že Rómové jsou dnes státem de facto prohlášeni za nedotknutelnou sociální skupinu, která má nárok na zvláštní zacházení a vůči které není možné prezentovat jakákoliv stanoviska, která jsou odlišná od "vládního trendu".
   Už týden všichni pracujeme dnem i nocí na řešení povodňové situace. Nemám čas, náladu ani myšlenky na to, abych v každodenním poklusu přemýšlel o zahájení své volební kampaně s využitím romského problému. Řekl jsem pouze to, co se obává sdělit většina osob z mého okolí, aby se vyhnula osočování z xenofobie.
   Žádám romské aktivisty, ať už to jsou státní úředníci či aktivisté placení ze zahraničních nebo domácích grantů, aby nás nechali ještě alespoň 14 dní na pokoji, neboť máme v tuto chvíli na práci mnohem důležitější věci. Na svou hysterii budou mít ještě dost času a prostoru.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiskové prohlášení ze dne 26.srpna 2002

   Za projev společensky dezorientovaného člověka považuje náměstek primátora Tomáš Jelínek výrok vedoucího kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské komunity Romana Krištofa, jenž ve svém vyjádření pro deník Právo spojil nedávné Jelínkovy výroky o zneužívání humanitární pomoci některými Romy se stylem šéfa nacistické propagandy Josefem Goebbelsem.

  "Celkový kontext té tiskové zprávy je jak z Goebbelsovy dílny", uvedl Krištof. Jelínek nyní zvažuje, že na Krištofa podá trestní oznámení.

 "Ve svém prohlášení jsem jasně uvedl, že někteří, nikoliv všichni Romové zneužívají humanitární pomoc. Žádné paušalizace jsem se tedy nedopustil, a xenofobie už vůbec ne. Dovolil jsem si jen upozornit na nepravosti v době povodňové krize, a nemohu za to, že v určitých věcech figurovali někteří Romové. Lidé jako pan Krištof  jsou státem slušně placeni za vyvolávání hysterie a člověk má potom pocit, že žije v zemi, kde jsou některá témata tabu", říká Jelínek.

   Náměstek se rovněž pozastavil nad informacemi sdělovacích prostředků, že Rada vlády pro záležitosti romské komunity zkoumá, zda se svými výroky nedopustil trestného činu. "Do včerejška jsem se domníval, že v demokratickém státě má tuto činnost na starosti pouze nezávislý soud", dodává náměstek.

  Stát podle Jelínka v současné době ani netuší, jakým směrem se v řešení romské problematiky ubírat. Místo toho najímá amatéry, kteří předvádějí řečnická cvičení na různých pracovních skupinách a předstírají pokroky v "sociálních programech".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopis místopředsedovi vlády ČR Petru Marešovi

   Vážený pane místopředsedo,

               Rada vlády pro záležitosti romské komunity, jíž jste předsedou, se nedávno obrátila na regiony s žádostí o poskytnutí informací o povodňových škodách na majetku Romů. Jistě jste ve sdělovacích prostředcích zaznamenal, že nejen já, ale i mnozí další představitelé samospráv v celé ČR byli uvedenou žádostí doslova šokováni.
   Žádám Vás o vysvětlení, jak je vůbec možné, aby z vládních kruhů pocházela žádost o uplatnění etnického klíče k vyčíslování povodňových škod. Tato aktivita může být podle mého názoru považována přímo za vzorový příklad rasismu. Opět jde o počin, jenž je motivačním faktorem k další radikalizaci české společnosti.
  S ohledem na mé osobní i pracovní zkušenosti si neumím představit, co by se stalo, kdyby některá z českých radnic sama iniciativně sumarizovala a rozklíčovávala škody způsobené velkou vodou na „romské“ a „neromské“. Druhý den po zjištění této skutečnosti by se tam už pohybovali známí aktivisté a vůbec nevylučuji, že byste je sám aktivně doprovázel.
  Uvedený krok Rady vlády pro záležitosti romské komunity kvalifikuji minimálně jako obrovskou ostudu, nedostatek přirozené lidské soudnosti a snahu o zvýhodnění jedné etnické skupiny na úkor ostatních. 
   Tento otevřený dopis zasílám nejdříve médiím a až poté Vám. Volím tedy stejný postup, jaký jste uplatnil Vy v případě nedávného dopisu primátorovi města Ing. Miroslavu Pátkovi.

                                                                                                                        Tomáš Jelínek, náměstek primátora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F O T K Y

Ústí nad Labem, Předmostí    Ústí nad Labem, Malá Hradební   Ústí nad Labem, pohled od nové tržnice

 Povodně v Ústí nad Labem

Historie
Historicky největší doložená povodeň postihla (což platilo do srpna roku 2002) Ústí nad Labem na konci března roku 1845, kdy 31.března byla hladina vody ve výši 1119 cm.
Další velké povodně postihly město v letech 1862, 1867, 1876 a 1890. K většině velkých povodní došlo v průběhu zimních měsíců, jedinou výjimku tvořila povodeň v roce 1890, která vznikla jako následek lijáků v průběhu července.  

Povodeň 2002         
Zatím nejvyšší stav vody v Ústí nad Labem jsme zaznamenali v letošním roce, kdy Labe 16.srpna kulminovalo ve výši 1185 cm (po přeměření dokonce 1205 cm). Celkové škody, které za sebou velká voda v Ústí nad Labem zanechala, byly spočítány na 1,85 miliardy Kč. Naštěstí během záplav v našem městě nedošlo k žádným újmám na lidských životech.


<< Zpět