Komunální volby 1998 - Ústí nad Labem

     13.-14. listopadu 1998 proběhly komunální volby, v Ústí nad Labem se volilo do Zastupitelstva města Ústí nad Labem a do čtyř zastupitelstev jednotlivých městských obvodů.

     30. listopadu 1998 byli při ustavujícím zasedání zastupitelstva zvoleni primátor města, náměstci primátora a členi Rady města Ústí nad Labem. Byl jsem zvolen náměstkem primátora pro sociální oblast, školství a majetek.
Koalici tvořily tyto subjekty: ODS, US, koalice ODA, KAN, DeU, koalice KDU - ČSL, ČSNS a sdružení SZ, NK.

Výsledky US

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
volební výsledek: 8,11%
další zvolení zastupitelé: MUDr. Karola Haasová - členka rady, RNDr. Čestmír Berčík

ZMO Ústí nad Labem - město
volební výsledek 8,70%
zvolení zastupitelé: MUDr. Karola Haasová, Mgr. Tomáš Jelínek (náhradníkem za mne se stal ing. Marek Hanuš - člen rady)

ZMO Ústí nad Labem - Neštěmice
volební výsledek 6,67%
zvolení zastupitelé: RNDr. Čestmír Berčík - člen rady  

ZMO Ústí nad Labem - Severní Terasa
volební výsledek 6,67%
zvolení zastupitelé: ing. Petr Landa - člen rady

ZMO Ústí nad Labem - Střekov
volební výsledek 6,67%
zvolení zastupitelé: ing. Tomáš Ondřich


<< Zpět