Archiv příspěvků a článků (2009 - 2010)

 

Oznámení spouobčanům

Vážení spoluobčané,

     tímto si Vám dovoluji oznámit, že jsem se od dnešního dne rozhodl a to podobně jako někteří občané či návštěvníci naší země:
       Zároveň Vám sděluji, že veškeré represivní aktivity proti mé osobě ze strany policie, dalších orgánů veřejné správy, případně nepřejících jednotlivců, budu neprodleně řešit žalobami a to nejlépe přímo zaslanými soudnímu dvoru ve Štrasburku. Samozřejmě budu očekávat rychlou pomoc ministra Kocába, zejména finanční by se hodila. Ta morální mne zas tolik nezajímá. Předpokládám také významné zastání se mé osoby od mnohých médií, vždyť jsem přece nic tak špatného neprovedl. Doufám, že vysvětlí všem nechápajícím, že mé počínání je správné a že je třeba pro něj mít pochopení.
 
Tak tohle mi 100% neprojde, mám totiž velký problém, jsem majoritní.
1. srpna 2009


<< Zpět